วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย มอบเงินและน้ำดื่มรวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย นำโดย นายธงชัย ศิริธร (กลาง) ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และนายนันทิวัต ธรรมหทัย (ซ้ายสุด) กรรมการและเลขานุการ มอบเงินจำนวน 2.75 ล้านบาท แก่ มูลนิธิกระจกเงา โดย นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิ และ กลุ่มเส้นด้าย โดย นายภูวกร ศรีเนียน (ที่ 2 จากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกลุ่มจิตอาสาด่านหน้า และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2.75 ล้านบาท แก่มูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้าย โดยแบ่งเป็นสนับสนุนจำนวน 1,375,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อระดมซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 และ 10 ลิตร และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยจำนวนมากที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอรักษาตามสิทธิ์ในโรงพยาบาล และสนับสนุนจำนวน 1,375,000 บาท ให้แก่กลุ่มเส้นด้าย ในการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรม “ติดอาวุธนักรบเส้นด้าย” ให้แก่จิตอาสาจำนวน 500 คน ได้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน

นอกจากการสนับสนุนมูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้ายแล้ว มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย ยังสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” มูลค่า 4.5 ล้านบาท ผ่านทางโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และมอบน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขและสถาบันอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหอการค้าไทย รวมทั้งหมด 44 จังหวัด ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์อีกด้วย