วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

ม.ทักษิณ พัทลุง มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตโควิด-19เพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 90-95% เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด อย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าหลายหน่วยงานจะหยุดปฏิบัติงานที่บ้านแต่ในส่วนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง ยังคงมุ่งมั่นสกัดสุรากลั่นชุมชน เพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 90-95% เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นอกจากนี้แล้วคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ก็ยังคงผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% เพื่อส่งมอบแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด่านแรกของการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เช่นกัน ขณะนี้ได้มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงนำผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ไปมอบแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 33 ลิตร ขนาด 150 ml จำนวน 112 ขวด ขนาด 450 ml 36 ขวด โดยมอบให้แก่ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม สภ.ป่าพะยอม ร.ร.อนุบาลสุวรรณภักดี ด่านตรวจคัดกรองประจำอำเภอป่าพะยอม ด่านตำรวจในอำเภอเมืองพัทลุง เทศบาลบางแก้ว และสำหรับจุดคัดกรองภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ทั้งนี้ในส่วนของแอลกอฮอล์ 90-95% ซึ่งดร.พลากร บุญใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการนำสุรากลั่นชุมชน 35-40 ดีกรีมากลั่นลำดับส่วน เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ 90-95% ในการเป็นสารตั้งต้นหลักสำหรับการทำสเปร์ย์แอลกอฮอล์ 75% เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงนั้น ได้มีหน่วยงานทั้งภารรัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป สนใจขอรับบริจาคสเปรย์เจลแอลกอฮอล์ 75% เป็นจำนวนมาก ดร.พลากร บุญใส กล่าวว่า ในแต่ละวันยังคงดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์จากสุรากลั่นชุมชนที่ห้องปฏิบัติการทางเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และต่างจังหวัดที่ร้องขอมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการป้องกันเชื้อโรไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.พลากร บุญใส โทร. 086-9820990