วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

รมช.นิพนธ์ จัดถุงยังชีพ กว่า 1,500 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนปชช.แจกชาวเกาะยอ สงขลาและให้กำลังใจ อสม. กน. ผญบ. อปท. ช่วงโควิด-19

วันนี้(6 มิ.ย.63)​เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​ พร้อมด้วยนายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานประธานรัฐสภา(นายชวน หลีกภัย)​ ลงพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลเกาะยอ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) พร้อมเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ในส่วนของถุงยังชีพที่นำมามอบให้พี่น้องประชาชนที่ได้นำมอบนี้ นายนิพนธ์ รมช.มท. เปิดเผยว่า ได้มีภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่างๆ นำมาร่วมสมทบให้แก่ตน โดยให้เป็นสื่อกลางในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยไม่ได้มีการจัดซื้อจากหน่วยงานราชการแต่อย่างใด ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 4 เดือนที่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสฯมานี้ ทางรมช.มท. และทีมงาน ได้นำไปมอบให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือแล้วกว่า 80,000 ชุด และมีกำหนดจะนำถุงชีพนี้ให้แก่ชาวจังหวัดสตูลในสัปดาห์หน้า และนำไปมอบให้พี่น้องชาวอีสานในสัปดาห์ต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ รมช.มท. และคณะ ได้นำถุงยังชีพมากว่า 1,500 ชุด โดยจะการแจกจ่ายเป็น 2 วัน คือวันนี้ และพรุ่งนี้(7 มิ.ย.63)​ให้แก่พี่น้องชาวเกาะยอที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจน ต้องการให้นำสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นสำหรับการดำรงชีวิตเช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง มามอบให้แก่พี่น้องอสม. ที่เสียสละเวลาส่วนตัว ปฏิบัติงานเพื่อดูแลสุขภาพและปกป้องชีวิตให้แก่พี่น้องชาวตำบลเกาะยอแห่งนี้

นายนิพนธ์ มท.2 กล่าวว่า “ขอขอบคุณพี่น้องอสม. ผู้บริหารองค์ปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุสาหะ จนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสฯของไทยคลายความรุนแรงลงไปจนได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกส่วนฝ่ายที่ได้ช่วยกันดูแลความปลอดภัย การป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดต่างๆ เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน จึงทำให้เกิดผลที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม การนำสิ่งของจำเป็นบรรจุในถุงยังชีพ ยังเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็ตาม แต่ความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ยังคงอยู่ การเดินทางมาในวันนี้และการเดินทางไปมอบถุงยังชีพในทุกพื้นที่ที่ไปและจะไปนั้น ต้องการบอกให้แก่พี่น้องประชาชนทราบว่าจะไม่มีการทอดทิ้งประชาชนในยามยากลำบาก และขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป และขอให้อดทนไปอีกระยะหนึ่ง คาดว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนสถานการณ์ต่างๆคงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ”