วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

รมช.นิพนธ์ บุญญามณี ห่วงคลองสำโรง สั่ง อจน.เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมรายงานภายในหนึ่งเดือน รวมถึงวางแผนแม่บท จัดวางระบบบำบัดน้ำเสียคลองวง รองรับการจัดตั้งศูนย์ราชการ

เช้านี้ 4 มิ.ย. 2563เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานจัดการน้ำเสียเข้าพบ เพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในคลองสำโรงอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ รองโสภา ผู้จัดการสำนักงานตัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลาเข้าพบ ณ บ้านพักเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมปรึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรง อย่างยั่งยืน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง ในการที่จะหาแนวทางแก้ไข เพื่อฟื้นฟูคลองสำโรงให้มีความสะอาด มีศักยภาพในการระบายน้ำได้ดี ซึ่งจากการสำรวจพบว่าคลองมีปัญหาตื้นเขิน คันคลองบางช่วงมีระดับต่ำและมีผู้อาศัยริมคลองหนาแน่น ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ ทั้งยังมีขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากที่ถูกนำมาทิ้งลงคลอง จนทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำ มีสีดำ เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น


ทั้งนี้ รมช.มท.ได้มอบหมายให้นายนรินทร์ รองโสภา ผู้จัดการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลาเข้าพบและมอบนโยบายที่มีข้อกังวลมานานเกี่ยวกับน้ำเน่าเสียในคลองสำโรง ซึ่งได้มอบเป็นการบ้านในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองสำโรงให้ได้ เพราะนับเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยทาง อจน.ต้องหาแนวทางแก้ไข และนำความคืบหน้าแนวทางของการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง มาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน
รวมถึงรมช.มท.ได้ฝากให้ทาง อจน.เป็นการบ้านอีกเรื่องคือ ในเรื่องของคลองวง ซึ่งทาง อจน.ได้มีแผนในการที่จะก่อสร้างบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก โดยได้ให้คำแนะนำ อจน.ไปวางแผนแม่บทศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด เพื่อเตรียมรองรับศูนย์ราชการที่จะย้ายไปตั้งอยู่ตำบลพะวง โดยทาง อจน.ได้รับเรื่องเอาไว้เพื่อที่จะนำไปศึกษาแนวทางเพิ่มเติมถึงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นายนรินทร์ รองโสภา กล่าวว่า ตามความเป็นจริงทาง อจน.ได้มีการศึกษาไว้แล้ว แต่เนื่องจากคลองสำโรงมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งก็จะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้ง เพื่อที่จะให้ปัญหามันคลี่คลายลง ตั้งแต่เรื่องขาวบ้านที่รุกล้ำแนวคลองทั้งหมด ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้มากนัก แต่ก็จะดูในแนวทางอื่นเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้ปัญหาต่างๆลุล่วงโดยเร็วที่สุด