วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

รมช.มหาดไทย พร้อมด้วย อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา จัดหาตลาดปลากะพงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดสงขลา หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ราคาปลากะพงขาวตกต่ำและไม่สามารถจำหน่ายได้

รมช.มหาดไทย พร้อมด้วย อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา จัดหาตลาดปลากะพงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดสงขลา หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ราคาปลากะพงขาวตกต่ำและไม่สามารถจำหน่ายได้ วันนี้ (13 มิ.ย. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดสงขลา ณ บ้านท่าเสา ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา หลังประสบปัญหาปลากะพงขาวราคาตกต่ำและไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบทำให้ไม่มีพ่อค้าคนกลางเข้าไปรับซื้อปลากะพงขาว และเกษตรกรไม่สามารถจัดส่งไปยังผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวได้ ทำให้ปลากะพงขาวที่เกษตรกรเลี้ยงมีขนาดใหญ่ขึ้น และต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าอาหารที่เพิ่มมากขึ้น

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงได้รับผลกระทบไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ ทำให้มีปลากะพงเหลือค้างในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดใหญ่ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง กว่า 700 ราย และมีการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม รวมจำนวนกว่า 500 ตัน ซึ่งจากการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาปลากะพงขาวราคาตกต่ำในขณะนี้ โดยทางเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มมาตรการลดการนำเข้าปลากะพงจากประเทศเพื่อนบ้าน และรับซื้อปลากะพงของเกษตรกรในพื้นที่ ในราคากิโลกรัมละ 130 บาท หรือขึ้นอยู่กับขนาดตัว ซึ่งผลการหารือร่วมกัน กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวยอมรับและพึงพอใจในแนวทางการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว อาทิ การจัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูป เช่น การทำปลากะพงเค็ม การทำเนื้อปลากะพงแล่เนื้อแช่แข็ง การขอขึ้นทะเบียนส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ตลอดจนการดำเนินแผนการจัดงานมหกรรมซีฟู้ดภาคใต้ในห้วงเดือนกรกฏาคม 2563 และวางแผนการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตปลากะพงอย่างเป็นระบบ อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 13 มิ.ย. 63