วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

“รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ” อธิการบดี มรภ.สงขลา รับโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับการคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับโล่รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ  ซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มีนโยบายส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีการมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548