วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพาณิชย์ “ออนทัวร์ จชต.” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้แก่เกษตรกร พร้อมมอบโฉนดที่ดินช่วยเหลือราษฏรในพื้นที่ จ.สงขลา

วันนี้ (8 เมษายน 2565) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมที่ดิน และคณะฯ ลงพื้นที่สำนักสงฆ์ตะเคียนทอง ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นประธานมอบเช็คชำระหนี้และโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดสงขลา และมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายให้ประชาชน รวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดร่วมกัน ๓ กระทรวง จำนวน ๓ กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฏร จำนวน 106 ราย ๑๔๕ แปลง เนื้อที่รวม ๓๕๑ ไร่ ๒ งาน ๙๗ ตารางวา แยกเป็น ที่สวน ๙๕ แปลง ที่อยู่อาศัย ๔๖ แปลง และที่นา จำนวน 4 แปลง 5 ไร่ ภายใต้โครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ของกรมที่ดิน 2. กิจกรรมมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิก ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ได้รับการจัดการหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 9 ราย 11 แปลง เนื้อที่รวม 87 ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ ราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน และ 3.ติดตามความคืบหน้า และประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน โดยเฉพาะยางพาราและ ปาล์มน้ำมัน

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ของคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นการดำเนินการ ในการปฏิบัติภารกิจ “จุรินทร์ ออนทัวร์ จังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งมีกำหนดเดินทางในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2565 ซึ่งวันพรุ่งนี้ (9 เมษายน 2565) จะมีกำหนดประชุมหารือ ทีมเซลล์แมน จังหวัดปัตตานี และช่วงบ่ายจะมีกำหนดเดินทางไปเป็นประธานและสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และศอ.บต. ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO (ภาคใต้) ตลอดจนร่วมพบปะผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ต่อไป