วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

รองประธานองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ภาคอีสาน และสมาชิกเข้าองค์กรภาคีฯ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการวิทยุFM จัดโดย กสทช.

เมื่อวันที่ 8 กค.2565 ณ.จังหวัดอุดร ดร.สุเทพ เม้าท์ สง่า รองประธานองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา , นางสาววดาวรรค์ พงศนันท์รองประธานองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ, นางรภิวันต์ มณีกานต์ รองประธานองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกองค์กรภาคีฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทุกประเภท โดยมีสมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ดร่วม50 สถานีจำนวนคนเข้าร่วมห้องประชุมเกือบ150คนและทางออนไลน์เกือบ300คนสถานีและชาววิทยุทั้งภาคอีสาน โดยในครั้งนี้ พล.อ.ท.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ บอร์ด กสทช.ชุดใหม่เดินทางมาร่วมรับฟังด้วยตนเอง ร่วมกับ กสทช.เขต โดยสถานีวิทยุที่เป็นองค์กรในองร์กรภาคีเครืข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย(อวชท.)​ยืนยันขอออกอากาศที่กำลังส่ง500 วัตต์ เสาสูง60เมตร ตลอดไป ไม่ประมูลและแก้กฎหมาย ซึ่งช่วงท้ายท่านประธานสรุปว่าจะนำข้อเสนอไปร่วมพิจารณาต่อไปและขอให้ชาววิทยุพัฒนาศักยภาพและให้กำลังใจพร้อมจะสนับสนุน และส่งเสริมให้เป็นวิทยุคุณภาพต่อไป……………

รภิวัน มณีกรกานต์ สำนักข่าว อวชท.จัดหวัดร้อยเอ็ด :ข่าว

Nok_WsHs :ภาพ