วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโฉนดที่ดิน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปี 2563 จำนวน 112 แปลง

วันที่ 9 พ.ค.2563 ที่วัดท่าไทร่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS  Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 112 แปลง เพื่อสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่พยายามไม่ใกล้ชิดกันเกินไป และการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วย

ทั้งนี้ RTK GNSS Network ถือเป็นนวัตกรรมด้านการสำรวจและทำแผนที่ที่ให้ค่าพิกัดของรูปแปลงที่ดินอย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทำงานสามารถรังวัดและค้นหาตำแหน่งหลักเขตที่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยมีหลักการทำงาน คือ ช่างรังวัดหรือผู้ใช้งานของระบบโครงข่าย จะทำการรับสัญญาณดาวเทียม ณ ตำแหน่งที่ต้องการหาค่าพิกัด จากนั้นทำการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมให้กับผู้ใช้งาน  ทำให้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินมีความละเอียดถูกต้องทั้งรูปร่างเนื้อที่และค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ จึงสามารถแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นในการถือครองเอกสารสิทธิ์ ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิทยา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

9 พ.ค. 63