วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

รองผู้ว่าฯสงขลา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ที่ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ , นายพนมเทียน เส่งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมทั้ง กำนันตำบลตลิ่งชัน ,กำนันตำบลคลองเปียะ ,กรรมการตัวแทนภาครัฐ ,พลังงานจังหวัดสงขลา ,พลังงานจังหวัดตรัง ,ผู้แทนโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนโรงไฟฟ้า บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ,ผู้แทนโรงไฟฟ้า บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินงานควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอน โดยหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ เข้าช่วยเหลือชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชน อีกทั้งนำงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ ปี2563 พัฒนาชุมชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งการประชุมเป็นการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563 อาทิ รายจ่ายบุคลากร รายจ่ายการดำเนินงาน ,การรับรองรายงานงบการเงินประจำไตรมาส ,การยกเลิกโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563 ,การเปลี่ยนแปลงผู้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ2563 ,การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชน 2563 ,การแก้ไขประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จะนะ จ.สงขลา 2558 ,การแต่งตั้งอนุกรรมการภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ,การจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินวรางคณา ราชแก้ว /ข่าว ประชา-ณัฏฐกร /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 30 ม.ค.63