วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

รองผู้ว่าฯสงขลา เป็นประธานเปิดงาน” เดิน กิน ชิม เที่ยว ” และพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ ณ. ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 18.00น.
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงาน และพบปะเยี่ยมเยียนนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชุน กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดทั้งผู้ค้าขายในงาน “ เดิน กิน ชิม เที่ยว “ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ส่งเสริมให้มีการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ และอาหารจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามาจัดจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายเงิน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ สอดรับกับกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ของรัฐบาล ในครั้งนี้ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้นำสินค้ามาจัดจำหน่วยในราคาพิเศษซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมีนายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคม สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ปลัดอำเภอหาดใหญ่ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน พ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา