วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลัง และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำลัด ต.สำนักแต้ว

23 พ.ย. 2020
548

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา นายพงศ์พันธ์ เพชรสังค์ ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ปภ.เขต 12 สงขลา นายสุริยา สุขชื่น รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสาธารณภัย ปภเขต 12 สงขลา นายสาโรจน์ สุวรรณเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสะเดา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลัง และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำลัด ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการแก่ส่วนราชการในพื้นที่ ดังนี้
1. ให้ทางท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเน้นในการดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
2. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้วเร่งสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น แล้วสรุปส่งรายงานสถานการณ์ให้กับทางอำเภอสะเดา พร้อมทั้งกำชับให้ช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนในการให้ความช่วยเหลือ
3. ให้อำเภอสะเดา เร่งรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ และรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยให้กับทางจังหวัด เพื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และประกาศเขตให้ความช่วยเหลือต่อไป
4. มอบให้มณฑลทหารบกที่ 42 จัดตั้งโรงครัวสนาม เพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย