วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 30 พย.2562 ห้างฯโอเดี่ยนแฟชั่นมอล หาดใหญ่ จัดการแข่งขันกระโดดเชือกประเภททีม ชิงชนะเลิศ จ.สงขลาครั้งที่17/62 ณ ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่ โดยท่านปราโมทย์ สงสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 เป็นประธาน.

ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่จัดเปิดการแข่งขันกระโดดเชือกประเภททีม ชิงชนะเลิศ จ.สงขลาครั้งที่17ประจำปี2562 วันที่30พ.ย.2562ณ ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่ นายปราโมทย์ สงสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดเชือกประเภททีม ชิงชนะเลิศ จ.สงขลาครั้งที่17/62โดยมีนายวัฒน์ วงค์สาโรจน์กล่าวรายงานพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน กันอย่างคับคั่ง

การจัดการแข่งขันกระโดดเชือกประเภททีมจัดขึ้นเป็นปีที่17โดยห้างโอเดียนจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนต่างๆในจ.สงขลา,พัทลุง,ปัตตานีและนครศรีธรรมราชส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน17โรงเรียนแบ่งเป็น2ประเภท ประเภททีมหญิง18ทีมและประเภททีมชาย12ทีมรวมทั้งสิ้น30ทีมทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกรรมการการตัดสินจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4สงขลา โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาและถ้วยเกียรติยศรวม8รางวัลแบ่งเป็นทีมชาย4รางวัลและทีมหญิง4รางวัลสำหรับที่ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

30-11-62 ผลการแข่งขันกระโดดเชือกประเภททีม ชิงชนะเลิศ จ.สงขลาครั้งที่17/62 ณ ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่ โดยท่านปราโมทย์ สงสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 เป็นประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
****ทีมหญิงได้แก่
-รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ทีมB จำนวน246รอบ


-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนอามานะศักดิ์ ทีมA จำนวน239รอบ

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ จำนวน237รอบ

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43 จำนวน235รอบ


****ทีมชายได้แก่
-รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ทีมB จำนวน287รอบ


-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนอามานะศักดิ์ ทีมA จำนวน277รอบ


-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม ทีมA จำนวน257รอบ


-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 โรงเรียนบ้านสะกำ จำนวน230รอบ