วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ว่าที่ ร.อ. สุธน สังข์เกษม ประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลคอหงส์ 02 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารประจำศูนย์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.อ. สุธน สังข์เกษม ประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลคอหงส์ 02 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลคอหงส์ (02) ครั้งที่3 /2565 (ครั้งที่4) โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการกำหนดเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลคอหงส์ 02 มีการมอบหมายการปฏิบัติงานประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน รวมถึงการจัดทำทำเนียบผู้ไกล่เกลี่ยและการเสนอชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ยระดับจังหวัดสงขลา ของจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

#KhohongSmartCity#คอหงส์เมืองน่าอยู่ภาพและข่าว : นางสาวจุฑารัตน์ ชุมมณี