วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ศิลปินจิตอาสาทั่วไทย สร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ ให้หาดใหญ่ โชว์ผลงาน Hatyai street Art รอยยิ้มหาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วันเสาร์ที่​ 24​ ตุลาคม 2563​ เวลา14.00​ น. ณ ร้าน A cup cafe’ ถนนแสงศรี หน้าวัดปากน้ำ หน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรม แถลงโครงการ “รอยยิ้มหาดใหญ่ ” ในรูปแบบ Hatyai Street Art โดยการจัดการแถลงโครงการและ โครงการนี้ เกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มจิตอาสาเหล่านี้

กลุ่มอาสาพัฒนาบ้านเกิด นายศาสตรา ศรีปาน
กลุ่มเยาวชนไทยเชื้อสายจีน หาดใหญ่ นายจารุฒัฒน์ สันติวรคุณ
ชมรมศิลปกรรมแห่งนครหาดใหญ่ นายภาณุวัฒน์ เปราะทอง
กลุ่มหาดใหญ่สตรีทอาร์ต นายตรีธนา วีระประพันธ์
กลุ่มรอยยิ้มหาดใหญ่ นายภานุวัตร กมลชิโน
นักร้อง นักแต่งเพลง ศิลปินอิสระ โกไข่ จุมพล ทองตัน
ตัวแทนศิลปินหาดใหญ่ อ.สุบิน เมืองจันทร์
ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ ร้าน A CUP คุณนปภา ชัยกาญจนกิจ

Hatyai street Art รอยยิ้มหาดใหญ่ (สตรีทอาร์ต ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) ระดมความคิดในรูปแบบเดียวกันส่งเสริมผลักดันให้มีศิลปะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวศิลปะบนฝาผนัง เพื่อผนึกความรู้สึก จิตสำนึก ด้วยรอยยิ้มผ่านสตรีทอารต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่หาดใหญ่จำนวน​ 40​ ผนัง​ มีเนื้อที่ใหญ่กว่า 4,000 ตารางเมตร​ โดยศิลปินจิตอาสามากกว่า​ 50​ ท่านในหาดใหญ่และทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย เพื่อต่อยอดกิจกรรมเป็นถนนดนตรี ศิลปะ อาหาร นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆอย่างส่งเสริมอาชีพ


เจตนารมณ์ ของกิจกรรมวาดภาพฝาผนังอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จะต้องวาดให้ดูแล้ว มีความสุข เห็นแล้วมีรอยยิ้ม ดูแล้วเกิดสติปัญญา เป็นภาพมุมบวกให้กับชีวิต สังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า สตรีทอาร์ต ถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ง่ายกว่าสื่อประเภทอื่น การสื่อสารผ่านภาพทำให้นักท่องเที่ยว สามารถเข้าถึงและเข้าใจ พื้นที่การท่องเที่ยวที่ตนเองไปเยือนได้ง่ายขึ้น ทั้งในแง่วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ความเป็นมา โดยไม่ต้องอาศัยความเข้าใจด้านภาษา หลายๆ พื้นที่ หลายๆ จังหวัดในประเทศไทย

การที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในหาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอย เป็นการสร้างรายได้และให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนในเทศบาลนครหาดใหญ่ เจตนารมณ์ดูแล้ว มีความสุขเห็นแล้วมีรอยยิ้ม เพื่อผนึกความรู้สึกจิตสำนึก ได้เป็นวัฒธรรมท้องถิ่นและร่วมสมัย เป็นศิลปะการวาดฝาผนังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศบาลนครหาดใหญ่และสืบทอดศิลปะกรรมอันคุณค่าไว้ตลอดไปโดย นายภานุวัฒน์ เปราะทอง เป็นตัวแทนโครงการรอยยิ้ม หาดใหญ่ในครั้งนี้