วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจราจรและการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

จากการที่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครหาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงาน บูรณาการการบริหารจัดการ ระดมความคิดแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตทางถนน ตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยยึดถือกฎระเบียบที่มีอยู่และแนวทางเทคโนโลยีมาจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


ซึ่งในวันนี้ 28 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
เรื่องที่พิจารณา

 1. การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาห้ามจอดรถช่วงเวลาเร่งด่วน บริเวณถนนเพชรเกษมตั้งแต่หน้าที่ว่าอำเภอหาดใหญ่ไปจนถึงสามแยกคอหงส์ ทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น.
 2. การพิจารณาแก้ไขปัญหาเนินชะลอความเร็วที่ไม่ได้มาตรฐาน
 3. การจัดจราจรบริเวณถนนราษฎร์ยินดี ซ.7/1
 4. การจัดการจราจรบริเวณถนนนิพัทธ์ภักดี
 5. การจัดการจราจรถนนรัตนวิบูลย์
 6. การจราจรแก้ไขปัญหารถออกจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ประตู 3 ถนนโชติวิทยกุล 3
 7. การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดถนนเพชรเกาม ตั้งแต่หน้า สภ.หาดใหญ่ ไปจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
 8. การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนกาญจนวนิช บริเวณหน้าสวนสาธารณะเทสบาลนครหาดใหญ่
 9. การขยายสะพายข้ามคลองเตยบริเวณหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์
 10. การพิจารณาทำลูกระนาดบนถนนปรีดารมย์ที่มาจากถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 เพื่อชะลอความเร็วและลดอุบัติเหตุ
 11. .การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณถนนธรรมนูญวิถีหน้าโรงเรียนแสงทองวิทยา

12. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อการบังคับใช้กฎหมายตาม รพบ.จราจร ถ่ายภาพการจอดรถซ้อนคัน จอดในที่ห้ามจอด แล้วส่งใบสั่งไปยังบ้านเจ้าของทะเบียนรถนั้นๆโดยจากปัญหาต่างๆนั้น ให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ สภ.หาดใหญ่ สภ.คอหงส์ นำข้อคิดเห็นที่ได้นำไปปรับแผนการดำเนินการ ให้คำนึงถึงช่วงเวลา ถนนและสถานที่ที่จะดำเนินการ บริบทการประกอบอาชีพของประชาชน ปริมาณรถที่สัญจรไปมา การประสานกับเจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบการต่างๆ การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อบันทึกภาพสำหรับเปรียบเทียบปรับแก่ผู้ฝ่าฝืน และการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุในด้านต่างๆได้