วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิจัย ม.อ. (ม.สงขลานครินทร์) จัดแถลงครั้งแรกในไทย “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท” จากหนังปลากระพงขาว สายพันธุ์ไทยแท้ ภายใต้แบรนด์C’Maze

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563เวลา 13.00 น. ณ.ห้องรับรองฯอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เวลา เปิดตัวงานวิจัยคอลลาเจน โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,คุณขนิษฐา ขำปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด และ รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงเปิดตัว“คอลลาเจนไฮโดรไลเสท (Hydrolysate) จากหนังปลา”

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งแรกในไทย “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท” จากหนังปลากระพงขาว สายพันธุ์ไทยแท้ โดยทีมนักวิจัย ม.อ. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่บริษัทซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อนำไปผลิต พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมให้คนไทยได้ใช้คอลลาเจนที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัย  ทั้งยังช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศจากผลงานการวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิจัย ม.อ. (ม.สงขลานครินทร์) ผู้วิจัยเทคโนโลยีการผลิตคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา มานานกว่า 10 ปี โดยกรรมวิธีการผลิต “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท (Hydrolysate) จากหนังปลา” เป็นการผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมปลาแล่แช่แข็ง จากนั้น นำมาผ่านกระบวนการทำให้ขนาดโมเลกุลเล็กลง ซึ่งทำให้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมความงาม อาหารเสริม และเครื่องดื่ม ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภคมากขึ้น


ในปัจจุบัน “คอลลาเจน” เป็นโปรตีนที่มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมความงาม อาหารเสริม และเครื่องดื่ม จำนวนมาก และมีความหลากหลายแหล่งที่มาไม่ว่าจะเป็นจากหนังหมู กระดูกวัว เป็นต้น ซึ่งคอลลาเจนจากแหล่งดังกล่าวมีปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น โรควัวบ้า (Mad cow disease) โรคสมองอักเสบแบบติดต่อ (transmissible spongiform encephalopathy) โรคปากและเท้าเปื่อย (foot and mouth disease) เป็นต้น ดังนั้น ทางเลือกที่น่าสนใจ คือ การผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมแล่ปลาเพื่อแช่แข็ง ซึ่งจัดเป็นคอลลาเจนชั้นดีที่สามารถทดแทนได้ และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคโดยผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและถ่ายทอดสิทธิทางเทคโนโลยีแก่บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด

คุณขนิษฐา ขำปัญญา กรรมการผู้จัดการ

โดย คุณขนิษฐา ขำปัญญา กรรมการผู้จัดการ นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมา ผลิตผงคอลลาเจนไฮโดรไลเสทโดยสกัดจากหนังปลากะพงขาว เป็นคอลลาเจนที่ผลิตได้เองและใช้ได้ผลจริงในประเทศไทยเป็นที่แรกสารสกัดคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลาที่บริษัทผลิตได้ในครั้งนี้  จดเครื่องหมายการค้าในชื่อ “คอลลาเจน CTSB” เพื่อเป็นเกียรติและได้สื่อถึงที่มาจากคำว่า Collagen + Thailand + Soottawat Benjakul (Prof.Dr.) บริษัทฯ ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด มีความตั้งใจจะต่อยอดสารสกัดคอลลาเจน CTSB ใน 2 กลุ่มแบรนด์ของบริษัท คือ C’ Maze (ซี เมซ) เป็นกลุ่มเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ C’ Pround (ซี พราว) กลุ่มเครื่องสำอางบริษัทฯ ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด มีความตั้งใจจะต่อยอดสารสกัดคอลลาเจน CTSB ใน 2 กลุ่มแบรนด์ของบริษัท คือ  C’ Maze (ซี เมซ) เป็นกลุ่มเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ C’ Pround (ซี พราว) กลุ่มเครื่องสำอางบำรุงผิวผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก C’Maze ได้รับการต่อยอดที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรเครื่องดื่มคอลลลาเจนช๊อต โดยได้รับความร่วมมือจาก Innofood TISTR -ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) พัฒนาสูตรเครื่องดื่มให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง รสชาติอร่อย ไม่มีกลิ่นคาว จากนั้นได้เริ่มผลิตที่ FISP- โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมุ่งเน้นให้  C’ Maze เครื่องดื่มคอลลาเจนช็อต มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง  สร้างพึงพอใจและให้ความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตแก่ผู้บริโภคได้ การบรรจุเครื่องดื่มคอลลาเจนช็อตในซองทันสมัย สไตล์ ON-THE-GO Packaging  ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก พกพาง่าย ดื่มได้ทันที และมีประสิทธิภาพสูง

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบสท์ ออนไลน์ โปรดักส์ จำกัด โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ
อาคารเลขที่ 120 ชั้น 2 ห้องBD 202 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 094-073-5333
LINE ID : bopbop2020
www.bop2020.com