วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับจังหวัดสงขลา เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 วันที่ 8 พ.ค. 2563 ณ บริเวณด้านหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา โดยมี ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ

            สำหรับเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ คือ หน้ากากอนามัย ให้กับตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 3000 ชิ้น มอบหน้ากากอนามัยให้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จำนวน 1000 ชิ้น และมอบเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ชุดป้องกัน จำนวน 300 ชุด แว่นตานิรภัย จำนวน 300 อัน เครื่องวัดไข้ 30 เครื่อง และหน้ากาก N95 300 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

            การรับมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงมิตรไมตรีและน้ำใจระหว่างไทยจีน และเพื่อช่วยเหลือชาวสงขลาให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / ประชา โชคผ่อง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา                                                                                                                      8 พ.ค.63