วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับจังหวัดสงขลา เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่

วันนี้ (13 เม.ย. 63) ณ บริเวณด้านหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา และนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา โดยมี ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ ซึ่งการส่งมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่พยายามไม่ใกล้ชิดกันเกินไป และการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อระวังการแพร่กระจายของโรคด้วย

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 300 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 2000 ชิ้น ชุดป้องกันรวม แว่นครอบตา ถุงเท้า ถุงมือ จำนวน 40 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19

ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก ทางมูลนิธิต่างๆ ในประเทศจีน จึงร่วมกันบริจาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีและน้ำใจ ในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / วิทยา – จิรพัฒน์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 เม.ย. 63