วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

สถานการณ์การของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลาดีขึ้น ล่าสุดมีผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว 4 ราย

 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของจังหวัดสงขลา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันนี้ (29 มี.ค. 63) มีผู้ป่วยยืนยันสะสม  23 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะ 6 ราย อำเภอหาดใหญ่ 8 ราย   อำเภอบางกล่ำ 1 ราย อำเภอเมืองสงขลา 1 ราย อำเภอคลองหอยโข่ง 1 ราย อำเภอระโนด 1 ราย และต่างจังหวัด 5 ราย ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลาและนราธิวาส   ล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันอาการดีขึ้นและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้อีก 2 ราย รวมเป็น 4 ราย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย  นราธิวาส 1 ราย และสงขลา 2 ราย เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 19 ราย โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 277 ราย  ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 252 รายและรอผลการตรวจอีก 2 ราย

                  จังหวัดสงขลา ยังคงติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอยู่บ้าน และปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

วิทยา สันบู/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

29 มี.ค. 63