วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

สถานการณ์ น้ำไหลหลากรอบนอก เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ จังหวัดสงขลาหลายอำเภอตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 26 – 27 พ.ย.2563

ตามที่มีสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ จังหวัดสงขลาหลายอำเภอตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 26 – 27 พ.ย.2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา ขอรายงานการตรวจวัดปริมาณฝน เพื่อประเมินสถานการณ์ดังนี้
1.อำเภอรัตภูมิ มีการแจ้งเตือนโดยสถานีเตือนภัยบ้านคลองกรอย ต.ท่าชะมวง มีปริมาณฝน12 ชมเกินกว่า 100 มม.และ ฝน 15 นาที 9.5 มม แนวโน้ม มีฝนตกตอเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ได้ ที้งนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะระบายลงสู่ ลำน้ำฝายท่าชะมวง
2.อำเภอเมือง สงขลา มีการแจ้งเตือนโดยสถานีเตือนภัยระดับสีเหลือง(เตรียมพร้อม)ปริมาณฝน 12 ชม เกินกว่า 100 มม สถานี บ้านพรุเตาะนอก ต.ทุ่งใหญ่ และสถานีบ้านไร่ ต.ทุ่งหวัง แนวโน้ม ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ราบลุ่ม และ ปริมาณน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ปริมาณน้ำมีการระบายลงสู่ลำน้ำในพื้นที่ และลงสู่ทะเล
3. ถนนกาญจนวนิช บริเวณ หลัก กม.19 น้ำท่วมขังรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง
4. ถนนสงขลา – นาทวี บริเวณแยกแขยง ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

Cr.ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา