วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

สนามกีฬากลาง “จิระนคร”เทศบาลนครหาดใหญ่ และสนามกีฬาแห่งที่ 2 (ปลักกริม) เปิดใช้สนามแล้วนะ ตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สนามกีฬากลาง “จิระนคร”เทศบาลนครหาดใหญ่ และสนามกีฬาแห่งที่ 2 (ปลักกริม) ได้เปิดให้ใช้สนามเป็นวันแรก หลังเปิดใช้สนาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวันที่ 5 พค.2563ได้เปิดใช้งาน ตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการดำเนินการมาตรการความปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยมีการควบคุมทางเข้า-ออก เพียงทางเดียว และมีการจัดระบบตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริเวณทางเข้า และแจ้งให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ทุกวัน ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่