วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพแก่เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายศิริชัย เอกพันธ์, นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายชัยวัฒน์ ชูเกิด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิค-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังอยู่ในขณะนี้