วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9

ช่วงเช้าวันนี้ (15 ธ.ค. 62) ที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง กิจกรรมเดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2โดยมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 นายพิทักษ์ สุวรรณวงค์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและนักกีฬาผู้พิการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้ดำเนินการจัดการกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 2 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานครและทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ โดยจัดกิจกรรม” เดิน วิ่ง เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 นับว่าเป็นที่น่ายินดีที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและประชาชนในการออกกำลังกายและสนับสนุนการกีฬาอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ชมรมกีฬาต่างๆของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และประเภทฟันรัน 4.5 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2529 ที่กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันกีฬาแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) 

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญและคุณค่าของการกีฬา การออกกำลังกาย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและจัดหารายได้เพื่อกองทุนกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 15 ธ.ค. 62