วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

สมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา จะ “แจกถุงยังชีพ” พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2563 ณ.บริเวณ ด้านในสวนหย่อมบึงศรีภูวนารถ(ติดห้างได อาน่า) อ.หาดใหญ่จ.สงขลา เวลา 18.๐๐น.

สมาคมชาวเหนือ-อีสานจังหวัดสงขลา นำโดย นายสุรพล สัมฤทธิ์ นายกสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา และสมาชิก แจ้งข่าวจะจัดให้มีการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ใจดีได้มีโอกาสทำดีร่วมด้วยช่วยกัน” ตั้งจุดบริการแจกถุงยังชีพ”เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2563 ณ.บริเวณด้านในสวนหย่อมบึงศรีภูวนารถ(ติดห้างไดอาน่า) อ.หาดใหญ่จ.สงขลา เวลา18.๐๐น. เป็นต้นไป

1ชุดจะประกอบด้วย 1.ข้าว 2 กิโลกรัม 2.บะหมี่สำเร็จรูป 5 ซอง 3.ปลากระป๋อง 2 กระป๋อง 4.น้ำมันพืชขวดกลาง 1 ขวด

ผู้เข้ารับการแจกของต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ซึ่งทางราชการกำหนดไว้
* สวมหน้ากากอนามัย
* ยืนทิ้งระยะห่างกัน 1-2 เมตร
*ไม่ให้ยืนแออัด

โดย จะมีเหน้าหน้าที่ จิตอาสา คอยให้บริการจัดระเบียบให้