วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดโครงการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจาก โรคระบาด โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  โดยโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19  จะเดินทางไปมอบถุงยังชีพและเงินคนละ  500  บาท  ให้คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน  2,200  ชุด  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จังหวัดสงขลา  จำนวน  800  ชุด  วันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  พ.ศ.2563

2. จังหวัดยะลา  จำนวน  500  ชุด  วันอังคารที่  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

3. จังหวัดปัตตานี  จำนวน  400 ชุด   วันพุธที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

4. จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  300  ชุด   วันพฤหัสบดีที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

5. จังหวัดสตูล  จำนวน  200  ชุด   วันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

            ในการนี้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการดังกล่าว  โดยท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นเจอรี่  เลขที่บัญชี  481-0-14002-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์  ในชื่อบัญชี  “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย”  และหากท่านมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเป็นสิ่งของสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่  7/334 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์หมู่13  ถนนรัตนาธิเบศร์  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  1110 โทร. 09-8334-1321  หรือแอดไลน์ทางหมายเลขโทรศัพท์  06-2670-0581

นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดนำเงินและหน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ มามอบให้กับคนตาบอดเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ขอบคุณภาพขาก เว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด : เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 เม.ย.63 นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอด ได้นำเงินและหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ มามอบให้กับคนตาบอดเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 ที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ซอย 2/3 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 27 ราย