วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดสงขลาและครอบครัววัธนเวคิน จากสสธวท. และห้างโอเดียน มอบเงินเพื่อเข้ากองทุนสาธารณสงเคราะห์วัดศรีสว่างวงศ์(วัดเกาะเสือ)และวัดหาดใหญ่ใน เพื่อบริหารจัดการฌาปนกิจศพจากการเสียชีวิตด้วย covid-19

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลา และนางระเบียบ จิตเกื้อนายกสมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดสงขลา นำคณะสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดสงขลาและครอบครัววัธนเวคิน จากสสธวท. และห้างโอเดียน มอบเงินเพื่อเข้ากองทุนสาธารณสงเคราะห์วัดศรีสว่างวงศ์(วัดเกาะเสือ)และวัดหาดใหญ่ใน เพื่อบริหารจัดการฌาปนกิจศพจากการเสียชีวิตด้วย covid-19 ได้แก่ข้าวสาร,น้ำมันพืช,บะหมี่,ปลากระป๋อง,ขนมปัง,น้ำดื่มโอเดียน,เป็นถุงยังชีพ โดยให้ทางวัดนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)