วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าว “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2563” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และกระตุ้นการท่องเที่ยวของหาดใหญ่

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563   เวลา 17.30 น.  ณ บริเวณถนนธรรมนูญวิถี แยกโอเดี่ยน  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา     สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวงาน “เทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 “ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย  พันเอกปรวิทย์  สุทธิโมกข์  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 ,นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครหาดใหญ่  , นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล รองนายกสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. )  โดยมีนายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์   นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานครั้งนี้ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

สำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย เนื่องจากคณะกรรมการการจัดงาน ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ โดยการจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ต.ค.-25 ต.ค.2563 ณ.บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์  ภายในงานจะมีการกิจกรรมต่างๆดังนี้

1.การจำหน่ายอาหารเจ กว่า 108 ร้าน  ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพอาหารโดยกองการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่  

2. พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น  ณ.บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์  โดยกิจกรรมภายในงานจะมี การตั้งโต๊ะให้ประชาชนผู้เข้าเที่ยวงานได้สัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรับพรจากพระสงฆ์ ,กิจกรรมอาหารทานบุญ กินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมือง และ  ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์งาน

3. ขบวนแห่พระประจำปีรอบเมืองหาดใหญ่ จัดใน วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม จะมี ในเวลา 16.00 น ซึ่งในขบวน จะประกอบไปด้วยขบวนมังกรทอง-สิงโต, เทพเจ้า,ม้าทรงจากศาลเจ้าต่างๆ  ตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่านก็ขอเชิญชวนโรงแรม,ร้านค้า,บ้านเรือนต่างๆตั้งโต๊ะบูชาเจ้าเพื่อความเป็นศิริมงคล 

4.กิจกรรม “อาหารทานบุญ “กินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมือง มีการบริการแจกจ่ายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานในพิธีเปิดคือวันที่ 17 และ 22 ตุลาคม ณ.บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์    

5.อัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาประดิษฐานภายในบริเวณงานเพื่อให้ได้สัการะบูชา

6.โชว์มังกรพ่นน้ำ-สิงโตเล่นจานดอกเหมย จากจังหวัดนครสวรรค์  เวลา 19.00 น

7.กิจกรรมเวทีและกิจกรรมต่างๆ 

                -สาธิตการปรุงอาหารเจ

                -เสวนา ชวนคิดชวนคุย

                -การแข่งขันเชฟน้อยคุ่หูเมนูเจ

-ประกวดหนูน้อยเจียะฉ่าย

                -แข่งกินอาหารเจ/การแสดงต่างๆและอื่นๆอีกมากมาย

งาน “เทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 “  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ต.ค.-25 ต.ค.2563 ณ.บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์