วันอาทิตย์, 7 มีนาคม 2564

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ร่วมกับ ศาลเจ้าในเครือบุญ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดสร้างพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ และสององค์สมเด็จ สมเด็จเจ้าพระโคะ 1 องค์ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) สมเด็จพุฒจารย์โต 1 องค์ (หลวงปู่โตวัดระฆัง)

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ร่วมกับ ศาลเจ้าในเครือบุญ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดสร้างพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ และสององค์สมเด็จ สมเด็จเจ้าพระโคะ 1 องค์ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) สมเด็จพุฒจารย์โต 1 องค์ (หลวงปู่โตวัดระฆัง)

            เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  ณ.ตำหนักสารธารฟ้าพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ (บนเขาคอหงส์)  มีการจัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดสร้างพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ และสององค์สมเด็จ สมเด็จเจ้าพระโคะ 1 องค์ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) สมเด็จพุฒจารย์โต 1 องค์ (หลวงปู่โตวัดระฆัง)   โดยสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ร่วมกับ ศาลเจ้าในเครือบุญ 14 จังหวัดภาคใต้  ซึ่งมี   นายติณฐ์วรเวช รุ้งมณีวรรณ นายกสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ พร้อมด้วย พันโทเทียนชัย ไชยะเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้, นายมงคล ชีทรัพย์เจริญ นายกสมาคมอาวุโส สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้, คุณวนิดา พรหมขจร ประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ และ ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ร่วมกันแถลงข่าวด้วยและมีผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลง

          งานพิธีพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ และองค์สมเด็จ มีกำหนดการจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ บริเวณคลอง ร.5 (ลานสอนขับรถ โรงเรียนหาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์) ซึ่งตรงกับช่วงประเพณีถือศีลกินเจ เพื่อบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่องค์พระที่พุทธาภิเษกและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมเข้าพิธี   ในพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้  ได้นิมนต์พระคุณเจ้าเกจิทั่วทุกทิศแดนใต้ที่ต่างเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ได้แก่ หลวงปู่อิ่ม ปุญญาวุโธ, หลวงปู่เจียม โอภาโส, พระครูประศาสน์กิจโกศล (ขาว จันทูปโม), พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสสโร), พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขันติโก), พระครูสุเทพธรรมโชติ (อิ้น ธมฺมโชโต), พระอาจารย์คลังแสง ปัญญาพโล, พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญโญ), พระอาจารย์ทวี, พระมหานิมิต ถิรธมฺโม

นอกจากนี้ ในวันงานจะมีการจัดสร้างและปลุกเสกเหรียญ และวัตถุมงคล เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาจักรพรรดิกวนอิม และเหรียญสองสมเด็จ (รุ่นมหาจักรพรรดิสำเร็จ) มีให้เช่าบูชาทั้งหมด 2563 เหรียญ (เนื้อทอง 358 บาท เนื้อดีบุก 258 บาท และเนื้อเงิน 158 บาท เปิดให้จองเช่าบูชาได้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และรับเหรียญวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (วันตรุษจีน) เป็นต้นไป และองค์บูชาขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว กวนอิมปางพันกร 4,598 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) กวนอิมปางยืน 3,998 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) เทพเจ้าเห้งเจีย 3,761 บาท (จัดสร้าง 108 องค์), เทพเจ้ากวนอู 3,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์), สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวด) 4,849 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) สมเด็จพุฒจารย์โต (วัดระฆัง) 4,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์)

ซึ่งจะผ่านพิธีพุทธาภิเษกทั้งหมด ๕ วาระ

วาระที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีพุทธาภิเษกใหญ่

วาระที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระอุโบสถ์มหาอุตมัตวัดน้ำน้อยนอก

วาระที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒e๖๓ วัตถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่

วาระที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เสาร์ห้า) วัตชัยชนะสงคราม

วาระที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒e๓ สวดมนต์ข้ามปี ณ พระอารามมณฑลพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร พลับพลาชัยปิยะราชา

ซึ่งมี พระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็น ประธานสงฆ์ 

และ พันโทเทียนขัย ไชยะเสน  เป็นประธานจัดงาน,  รศ.ดร.ทพ.หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช เป็น ประธานพิธีพุทธาภิเษก

ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล  เป็นผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ และพันเอกสุชาติ จันโชติกุลผู้อำนวยการประสานงาน  และในครั้งนี้ มีศิลปินดาราที่ร่วมงาน  ได้แก่ คุณ พศิน เรืองวุฒิ,คุณ สาวิกา กาญจนมาศ,คุณโชตณภร บวรมหาบุญบารมีและคุณอธิบดี พันตาวงศ์

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ขอเชิญนักบุญ ผุ้มีจิตศัทธาและประชาชนทั่วไปร่วมงานครั้งนี้ด้วย..