วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา งดบริการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายมีการระบาดทั่วโลกโดยประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยัน 411 ราย เสียชีวิต 1 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 21  มีนาคม 2563 และมีแนวโน้มระบาดกระจายเป็นวงกว้าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาปลอดภัยจากการแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สนามกีฬาว่ายน้ำสนามเด็กเล่นและสวนสนุกปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์สงขลา ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดให้บริการ เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 มี.ค. 63

ข้อมูลจาก // สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา