วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา นำทีมแพทย์พยาบาลจาก รพ.คลองหอยโข่ง ออกทำการสุ่มตรวจ ATK ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา นำทีมแพทย์/พยาบาลจาก รพ.คลองหอยโข่ง ออกทำการสุ่มตรวจ ATK ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกอบด้วย พนักงาน/ลูกจ้าง ทหญ., บรท., ลูกจ้าง outsources, ส่วนราชการ, จนท.สายการบิน และ ผู้ประกอบการ จำนวน 300 คน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ทหญ.

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050