วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ “หมวดอักษร ขย” (ขุมทรัพย์ล้ำค่า ก้าวหน้า ยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2563 ณ หาดใหญ่ฮอลส์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่ รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ (5 มี.ค. 63)  ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียน หมวดอักษรขย (ขุมทรัพย์ล้ำค่า ก้าวหน้า ยั่งยืน) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2563 ณ หาดใหญ่ฮอลส์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่ โดยมีนายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา นายพงศ์ศักดิ์ ศิริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน คณะกรรมการผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง  โดยเงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวจะนำเข้าเป็นรายได้ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขย “ขุมทรัพย์ล้ำค่า ก้าวหน้า ยั่งยืน” เป็นรถประเภทนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง 2 ตอน, รถเก๋ง 2 ตอนแวน, รถนั่ง 2 ตอน, รถนั่ง 2 ตอน ท้ายบรรทุก) ซึ่งการประมูลหมายเลขทะเบียนรถรถดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม รายได้จากการประมูลนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ จะมีเลขสวยที่เป็นที่นิยมและต้องการ จำนวน 301 หมายเลข ให้ผู้สนใจได้เลือกไปใช้กับรถคู่ใจ และในส่วนของลักษณะแผ่นป้ายที่ออกนำมาประมูลในครั้งนี้เป็นแผ่นป้ายกราฟฟิก สีสันสวยงาม ซึ่งได้นำสัญลักษณ์รูปนางเงือกที่เป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของจังหวัดสงขลาเป็นภาพพื้นหลังแผ่นป้าย โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา โทร 074-330-218 หรือสายด่วนโทร. 1584

นอกจากนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จะจัดพิธีแถลงข่าวเพื่อเชิญชวนร่วมประมูล “หมายเลขทะเบียนรถ” หมวดอักษรขย (ขุมทรัพย์ล้ำค่า ก้าวหน้า ยั่งยืน) ในวันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 บริเวณรูปปั้นนางเงือก ชายหาดแหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในเวลา 16.30 น.

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิลาศิณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 มี.ค. 63