วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดโครงการ “ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี

วันที่ 4 ก.ค. 2565ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลพะตง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์

. สำหรับผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในปีพ.ศ. 2564 มีสุนัขและแมวได้รับวัคซีนทั้งสิ้น 136,572 ตัว จากสุนัขและแมว 157,173 ตัว คิดเป็นร้อยละ 86.89 ของจำนวนประชากรสัตว์ควบคุมทั้งหมด จากการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 140 แห่ง ทำให้ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน จำนวนตัวอย่างที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลดลง แสดงให้เห็นถึงความ ร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน

. จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย และเยี่ยมชมกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การรักษาพยาบาล การให้ความรู้ คำแนะนำโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสัตว์ที่จะมารับบริการผ่าตัดทำหมันจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และต้องงดน้ำงดอาหารก่อนนำมารับบริการ 6 – 8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสำลักอาหารขณะผ่าตัด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ก.ค. 65