วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานีนำนักเรียนจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ

วันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานีนำนักเรียนจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ และนั่งรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าชมรอบนอกตัวโรงไฟฟ้า โดยมีนายทรงวุฒิ เกลี้ยงสง วิศวกรระดับ 7 เป็นวิทยากรบรรยาย