วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือผู้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ เที่ยวบินที่ WE267 วันที่ 23 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ขอความร่วมมือผู้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ เที่ยวบินที่ WE267 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.40 น. เลขที่นั่ง 55K , 56J ,56K ให้โทรศัพท์รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

1.หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

2.หากไม่มีอาการดังกล่าว ควรแยกกักตัวเอง สังเกตอาการและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พักอาศัยจนครบ 14 วันนับจากวันที่เดินทางถึงภูมิลำเนา