วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

สุดตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย” ส่งท้ายปี ประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจแห่เข้าชมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการแจกอุปกรณ์ในการรับชมได้อย่างปลอดภัย

วันนี้ (26 ธ.ค. 62) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย” เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย ทั้งวิธีสังเกตดวงอาทิตย์ทางตรงและทางอ้อม โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการสถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ  นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับชมกว่า 2, 000 คน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา กล่าวว่า ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จะเกิดปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาวงแหวน” แนวคราสวงแหวนพาดผ่านประเทศอินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยจะเห็นเป็น “สุริยุปราคาบางส่วน” ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย์ถูกบดบังแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณร้อยละ 81 ส่วนภาคเหนือที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดวงอาทิตย์จะถูกบังเพียงร้อยละ 40 ส่วน กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณร้อยละ 56 ช่วงเวลาประมาณ 10:19 – 13:57 น. (เวลา ณ กรุงเทพฯ)

ทั้งนี้ภายในงานจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและเน้นย้ำวิธีการสังเกตการณ์สุริยุปราคาว่า ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะห้ามสังเกตการณ์ด้วยตาเปล่าหรือแว่นกันแดด เนื่องจากแสงอาทิตย์สามารถทำลายเซลล์ประสาทตาจนตาบอดได้ หากสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ต้องเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ติดฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์เนื่องจากกล้องโทรทรรศน์มีเลนส์รวมแสงทำให้แสงอาทิตย์ทวีกำลังมากขึ้น เป็นอัตรายแก่ดวงตาไม่แนะนำให้ใช้ฟิล์มเอกซ์เรย์หรือแผ่น CD

                  สำหรับ “สุริยุปราคา” เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน มีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์เป็นบางส่วน จะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นเสี้ยว

     ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

26 ธ.ค. 62