วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

“หยุดโควิด-19 หาดใหญ่ ด้วย Fast ATK “ ทน.หาดใหญ่ตรวจเชิงรุกATK ฟรี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2


วันที่ 21 มกราคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง เพื่อหาเชื้อโควิด -19 โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับประชาชน ชุมชนริมควน ชุมชนคลองระบายน้ำที่ 1 ชุมชนสถานีขนส่งหาดใหญ่ใน ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน และชุมชนใกล้เคียง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 เพื่อลดการแพร่ระบาดในเชิงรุก ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่