วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

“หยุดโควิด-19 หาดใหญ่ ด้วย Fast ATK “ ทน.หาดใหญ่ตรวจเชิงรุกATK ฟรี ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งที่ 2 ถนนพลพิชัย


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง เพื่อหาเชื้อโควิด -19 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบหมาย นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับประชาชนใน ชุมชนปลักกริม ชุมชนรัตนวิบูลย์ ชุมชนดีแลนด์ไทยเจริญ ชุมชนจันทร์นิเวศน์ ชุมชนทุ่งเสา และพื้นที่ใกล้เคียง ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งที่ 2 ถนนพลพิชัย เพื่อลดการแพร่ระบาดในเชิงรุก ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่