วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมทำ MOU ร่วมกับองค์กรวิชาชีพภาคีเครือข่าย เดินหน้าสร้างความเข้าใจ ควบคู่ยกระดับความร่วมมือในอนาคต

 ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางหลักสูตรฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทำ MOU ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในสังกัดองค์กรที่เป็นราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ที่เป็นภาคีเครือข่ายของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ณ ห้องประชุม 10-103 อาคาร 10 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวเปิดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรอบแรกสำหรับการสร้างความเข้าใจและยกระดับความร่วมมือให้เป็นทางการ และนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันต่อไป  

                  ดร.วรพล กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ตนได้รายงานความเป็นมาในการจัดประชุมฯ พร้อมนำเสนอกรอบความต้องการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของหลักสูตรฯ ทั้งในฐานะฝ่ายผู้ให้และฝ่ายขอรับ และนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าของความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบางหน่วยงานที่ได้เจรจามาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว รวมถึงการเปิดเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นในกรอบความต้องการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายแต่ละแห่ง และตรวจพิจารณา (ร่าง/แนวทาง) การจัดทำกรอบความร่วมมือของหน่วยงานแต่ละแห่งที่ยกร่างไว้ นอกจากนั้น ยังได้นัดหมายการประชุมหรือพบกันในครั้งต่อไป เพื่อสานต่อและติดตามความก้าวหน้า