วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

หากเกิดเหตุฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ สามารถโทรแจ้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ที่เบอร์ ๐๗๔-๒๘๐๐๐๔

ประกาศศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๗ (๗๕/๒๕๖๓) เรื่อง ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ ๒๗-๒๘ พ.ย.๖๓)
.


ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ของสภาพอากาศ จากช่องทางต่างๆของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (http://www.songkhla.tmd.go.th/site/forecast และ https://www.facebook.com/SongkhlaMetCenter/)


หากเกิดเหตุฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ สามารถโทรแจ้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ที่เบอร์ ๐๗๔-๒๘๐๐๐๔