วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

หาดทิพย์ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ THSI (Thailand Sustainability Investment ) 2 ปีซ้อน และ Rising Star Sustainability Awards 2019 จาก “SET Awards 2019”

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลเกียรติยศ Rising Star Sustainability Awards 2019 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหาดทิพย์ คือ 1ใน 34 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลนี้ พร้อมกับรับมอบโล่รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยหาดทิพย์ เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ภายในงาน “SET Awards 2019” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงานและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆของสังคม ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย