วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

หาดทิพย์ จับมือ ชุมชนตำบลน้ำน้อย สานต่อ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลองวง” ปีที่ 2

บมจ.หาดทิพย์ ร่วมกับ พันธมิตร ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและปรับภูมิทัศน์โดยรอบคลองวงให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยมี พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานการจัดโครงการ และ เทศบาลตำบลน้ำน้อย จ.สงขลา, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสงขลา, ชาวบ้าน ต.น้ำน้อย ต.พะวง, อาสาสมัครหาดทิพย์ รวมกว่า 200 คน ร่วมมือกันปลูก           ต้นจาก และ ต้นโกงกาง รวม 3,000 ต้น ณ หมู่ที่ 6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563       ที่ผ่านมา

นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.หาดทิพย์ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ได้เริ่มต้นจากตัวแทนชุมชนน้ำน้อยและชุมชนพะวง ได้เข้ามาปรึกษากับทาง บริษัทฯ ว่าคลองวงแห่งนี้เมื่อก่อนมีความอุดมสมบูรณ์มาก    เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ รวมถึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำสำคัญของคนในชุมชน   แต่ในปัจจุบันได้รับผลกระทบในทางนิเวศวิทยา ทำให้ป่าโกงกาง และต้นจาก ได้สูญหายไป  จึงเกิดการริเริ่มโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลองวง  ครั้งแรกในปี 2562  โดย ปลูกต้นจากจำนวน 1,700 ต้น  ซึ่งเราประสบความสำเร็จ เพราะต้นจากสามารถเจริญเติบโต ประมาณ70-80%  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากชุมชนในการติดตามดูแล   ฉะนั้นในปี 2563 จึงมีแผนซ่อมแซมของเดิมในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งปลูกต้นจากเพิ่ม จำนวน 2,000 ต้น และต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น ซึ่งหาดทิพย์ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงาน ภาครัฐ และชาวบ้านในชุมชน โดยมีความมุ่งหวังอยากให้คลองวง แห่งนี้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม สามารถเป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นที่ทำมาหากินของชุมชน สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

นางดวง รัตนดิลก ณ ภูเก็ต : ชาวบ้าน หมู่ 6 ต.น้ำน้อย กล่าวว่า ป้าเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ รณรงค์ให้คนในชุมชนหันมาใช้ของจากธรรมชาติ และ เลิกใช้อวนดักปลา เพราะอยากอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้มีพื้นที่ทำกินใน

อนาคต ในวันนี้หาดทิพย์ มาช่วยเหลือก็รู้สึกภูมิใจมากแล้ว สำหรับในอนาคต ป้าก็อยากเห็นต้นไม้ที่เราปลูกวันนี้ โตขึ้นมาสวยๆ มีปูดำตัวโตๆเหมือนกับเมื่อก่อน ขอให้สมบูรณ์ ๆ

การดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลองวง  หาดทิพย์  มีเป้าหมายในระยะยาว ร่วมกับ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ จะมอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศริมฝั่งคลองวงระยะทาง 3 กิโลเมตร อย่างยั่งยืน

หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้