วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

หาดทิพย์ ประชุมออนไลน์ ประจำปี 2565 “Leadership in the Next Normal”

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จ.สงขลา ภายใต้ธีมงาน “Leadership in the Next Normal” ในรูปแบบ Hybrid Conference (Online=90% และ On-site=10%) เป็นการปรับตัวในรูปแบบการทำงานใหม่และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและทิศทางการทำงานให้แก่ผู้บริหารระดับแผนกขึ้นไป โดยได้ให้แนวทางการทำงานที่ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ ความศรัทธา (Faith) แรงผลักดันที่มาจากใจรัก (Passion) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้ จะทำให้หาดทิพย์ไปสู่เป้าหมายปี 2022 นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารจากกลุ่มงานต่าง ๆ และ บริษัทในเครือ ได้นำเสนอแผนงานและกลยุทธ์การทำงานในปี 2565 ในวันนี้ด้วย เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จ.สงขลา