วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

หาดทิพย์ มอบทุนสนับสนุนปฏิบัติงาน “กองทุนพนักงานเปล ดีเด่น” ประจำปี 2564

คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้แทนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับลูกจ้างประจำและไม่ประจำ ให้กับ 30 โรงพยาบาลในภาคใต้ ซึ่งดำเนินการภายใต้ “โครงการกองทุนพนักงานเปล ดีเด่น” ประจำปี 2564 ตามดำริและปณิธานของร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ ที่เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานเปล และลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนงานหลักของโรงพยาบาล ในการอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมทั้งให้ข้อมูลคำแนะนำ และนำส่งผู้รับบริการไปยังแผนกต่างๆ

หาดทิพย์ ได้เริ่มดำเนิน “โครงการกองทุนพนักงานเปล ดีเด่น” ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 โดยมอบทุนดังกล่าวให้กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต่อมาได้ขยายเพิ่มในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และในปี 2564 ได้ขยายพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ จ.สตูล, จ.นครศรีธรรมราช, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.พังงา และจ.ภูเก็ต ตามลำดับ