วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“หาดทิพย์” ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นตัวแทนของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหาดทิพย์เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน และเป็น 1 ใน 16 บริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ทั้งนี้ได้รับพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนมาแล้ว 3 ปีซ้อน (ปี2561-2563)