วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

หาดทิพย์ 50 ปี และ โครงการ “A Smile for A Smile” ช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผ่านกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ม.อ.

คุณปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำนวยการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคสมทบและเงินรายได้จากการประมูล และจำหน่ายเสื้อยืดเพ้นท์ลายโดยศิลปิน และเงินบริจาค โครงการ  A Smile for A smile (ยิ้มของผู้ใหญ่ เพื่อรอยยิ้มของเด็กๆ)  จาก งานฉลอง 50 ปี หาดทิพย์ “เคียงข้างชาวใต้”  “เกาะสวาทหาดทิพย์”  เทด-กาล-งาน-หนุก-หนัด จำนวน 1,249,528 บาท โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นผู้รับมอบในนามกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อนำเงินดังกล่าวใช้ในการรักษาน้องๆปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  และ คณะกรรมการกองทุนฯ  ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์