วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ห้องครัวประหยัดไฟ เพียงใช้ “ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว”รู้หรือไม่ หากเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์

ห้องครัวประหยัดไฟ เพียงใช้ “ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว” 💛 รู้หรือไม่ หากเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว แทนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าในห้องครัวและทำตามวิธีประหยัดไฟฟ้า จะช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้กว่า 1,701.57 บาท/ปี

1. ❄ ตู้เย็น 7.7 คิว (217.2 ลิตร) ใช้งาน 24 ชม. / วัน⚡ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 2,281 บาท/ปี⚡หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว ลดการเปิด/ปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้นานเกินความจำเป็น และไม่ใส่ของที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป ค่าไฟลดเหลือ 1,156 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 1,125 บาท/ปี (49%)

2. 💨 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1.8 ลิตร ใช้งาน 196 ชม./ปี⚡ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 341 บาท/ปี⚡หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว ถอดปลั๊กเมื่อข้าวสุก , ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ค่าไฟลดเหลือ 251 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 90 บาท/ปี (26%)

3. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 2.8 ลิตร ใช้งาน 2ครั้ง/วัน⚡ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 609 บาท/ปี⚡หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว ลดการใช้งานเหลือ 1 ครั้งต่อวัน และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ค่าไฟลดเหลือ 266 บาท /ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 343 บาท/ปี (56%)

4. เตาไมโครเวฟ 23 ลิตร ใช้งาน 50 ชม./ปี⚡ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 277 บาท/ปี⚡หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ค่าไฟลดเหลือ 219 บาท /ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 58 บาท/ปี (21%)

5. หลอดไฟแอลอีดี (E27) 7 วัตต์ 1 ดวง ใช้งาน 8 ชม./วัน⚡ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 150.32 บาท/ปี⚡หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว โดยเปลี่ยนจากหลอด CFL 13 W เป็น LED 7 W และปิดสวิตช์เมื่อเลิกใช้งาน ค่าไฟลดเหลือ 64.75 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 85.57 บาท/ปี (57%)

📌 เห็นได้ชัดเลยว่าหากทุกคนหันมาใช้ครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ★★★ 3ดาว พร้อมทำตามวิธีประหยัดไฟฟ้าจะสามารถประหยัดค่าไฟและเงินในกระเป๋าได้มาก และยิ่งในปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงาน หากทุกคนร่วมแรง ร่วมใจกันประหยัดพลังงาน เราทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้

🙂หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราค่าไฟฟ้าประเภท 1.1.2 บ้านอยู่อาศัย อัตราค่าไฟฟ้า 3.96 บาท/หน่วยที่มา : ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการสังคม กฟผ.

#วิธีประหยัดค่าไฟ#ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5

#EGATforALL#SaveEnergyforALL#ร่วมผ่านวิกฤตด้านพลังงานไปด้วยกัน