ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ร่วมกับพันธมิตร ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ”

นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่  6  มกราคม 2565   เวลา 11.00 ณ บริเวณชั้น 5  ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่  ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต  “จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 ” โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2565

คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่

คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงานการจัดงานและขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา , สธวท.สงขลา ,หอการค้าจังหวัดสงขลา , บริษัท ไอ.ชี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) , พสบ.จชต.รุ่นที่ 13  บริษัทฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่    และในวันนี้  ได้รับเกียรติจาก คุณณัฏฐ์ธิดา  บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด , ผู้แทน สธวท.สงขลา  ,คุณธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาและคุณสุชาติ  ฟุ้งไชยกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการสงขลา บริษัท ไอ.ชี.ชี.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) และคุณเกียรติภูมิ สุวรรณบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน พสบ.จชต.รุ่นที่ 13  กล่าวสนับสนุนการจัดงานกล่าวสนับสนุนการจัดงาน  

คุณณัฏฐ์ธิดา  บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบุคคล และธุรการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

   เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแล้ว นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัด   และคณะผู้จัดการได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาค พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างทั่วถึงทุกคน

ในวันนี้  มีผุ้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน  70 คน และทางคณะผู้จัดงานได้มอบข้าวสารคนละ 5 กก.พร้อมทั้ง ถุงผ้าจากสภากาชาด จำนวน 70 คน เป็นของที่ระลึก