วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ร่วมกับพันธมิตร ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ”

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 11.00 ณ บริเวณชั้น 5  ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่  มีการจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต  “จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี2565 ” โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา   เป็นประธานในพิธี   และ นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงานการจัดงานและขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

นางฉลวย พงศ์สุวรรณ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงานการจัดงานและขอบคุณ

ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา , สธวท.สงขลา ,หอการค้าจังหวัดสงขลา , พสบ.จชต.รุ่นที่ 13  บริษัทฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่    และในวันนี้  ได้รับเกียรติจาก คุณณัฏฐ์ธิดา  บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด , คุณอานุไร จิตต์สุรงค์ นายก สธวท.สงขลา   คุณสุจิตรา  เจริญ  รองประธานพสบ.จชต.รุ่นที่ 13,คุณสุปัญญา ลาภาโรจน์กิจ   กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาคุณอดิเรก ธีรภาพเสรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษEvent  บมจ.หาดทิพย์ และ คุณระเบียบ จิตเกื้อ อุปนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงานกล่าวสนับสนุนการจัดงาน  ในครั้งนี้

  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแล้ว นางฉลวย พงศ์สุวรรณ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา   ประธานในพิธี  และคณะผู้จัดการได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาค พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างทั่วถึงทุกคน