วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับครั้งที่ 2 ประจำปี2563 ”

       วันที่  9 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 5 ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่   ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับครั้งที่ 2   ประจำปี2563 ” คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงานการจัดงานและขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้  ได้แก่  เหล่ากาชาดจ.สงขลา , สธวท.สงขลา ,หอการค้าจ.สงขลา ,บมจ.หาดทิพย์ , บริษัทฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ .และโรงพยาบาลหาดใหญ่และโดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป  แก้วประสิทธิ์  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  บริษัทหาดทิพย์ จำกัด  ( มหาชน )  คุณวดีวรรณ  จันทรัศมี อุปนายก สธวท.สงขลา คุณณัฏฐ์ธิดา บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่าย HRM CSR และธุรการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, คุณเกรียงไกร แซ่จิน รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา   กล่าวสนับสนุนการจัดงานกล่าวสนับสนุนการจัดงาน

จากนั้น เวลา 11.30 น นางฉลวย พงศ์สุวรรณ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  กล่าวเปิดงานรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  รองพร้อมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย.

โดยครั้งนี้ งานบริจาคโลหิต เนื่ิองในวาระ 50ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด โดยทางสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิดโครงการ “กาชาดชวนบริจาคเพิ่มปีละ 1 ครั้ง PLUS 1เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต “…   

จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ จัดทุกๆ3 เดือน